Caspio Academy


Caspio Academy to innowacyjna szkoła języka angielskiego, prowadzona przez Katarzynę Adamkiewicz. Nasza klientka od kilkunastu lat pomaga uczniom rozwijać umiejętności językowe. Współpraca polegała przede wszystkim na stworzeniu responsywnej strony internetowej służącej do sprzedaży kursów językowych online. Oprócz tego zaprojektowaliśmy logo, ulotkę oraz teczkę. Prowadziliśmy także kampanię marketingową na Facebooku.

Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio
Michał Janiszek, CEO

Głęboko wierzę, że nasza współpraca będzie źródłem obustronnych korzyści. Jestem również przekonany, że będzie ona naszym wspólnym ogromnym sukcesem otwierającym drzwi do wieloletniej współpracy, tak jak ma to miejsce w przypadku innych naszych Klientów z którymi współpracujemy od początku istnienia naszej firmy, czyli od 2011 roku.

Do każdej współpracy podchodzimy na partnerskich warunkach, więc jeśli w trakcie realizacji projektów występują nieprzewidziane okoliczności, to rozwiązujemy je elastycznie.

Michał Janiszek

Zwykły gość od niezwykłego marketingu, CEO