SEM

/Tag: SEM

Aktualizacja polityki Google – zakaz reklamowania pożyczek krótkoterminowych

W trosce o użytkowników Google dba o swoich użytkowników, chce aby reklamy były odpowiedzią na ich potrzeby. Przedsiębiorstwu zależy, aby użytkownicy nie czuli się oszukiwani przez reklamy, dlatego wymagania stawiane reklamodawcom są wysokie. Wymagana jest np. przejrzystość, szczerość, zapewnienie odbiorcom niezbędnych informacji. W systemie reklamowym Google jest dużo ograniczeń, których celem jest ochrona użytkowników. Niedozwolone