Poszukiwany kreatywny specjalista social media

 
 
 • W Twoim DNA 🧬 jest ciąg do Social Media i kreatywnego marketingu?
 • Szukasz ambitnych wyzwań oraz lubisz współpracować z ludźmi kreatywnymi?
 • Masz głowę pełną pomysłów, które potrafisz przełożyć na realizowane przez siebie projekty?
 • Umiesz napisać chwytliwy tekst na Linkedin, zrobić 📷 fajną grafikę na Insta, nagrać wideo na YouTube🎥, stworzyć merytoryczny artykuł na bloga📑, który będzie kochany przez czytelników i uwielbiany przez Google?
 • Interesuje Cię bycie najlepszym?
 • Chciałbyś pracować w fajnej firmie z ekspertami w swoim fachu?

Jeżeli na większość pytań odpowiedziałeś twierdząco, to właśnie My szukamy Ciebie a Ty Nas. Złap wiatr w żagle i zostań Członkiem zespołu agencji marketingowej, która realizuje kampanie lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

Szukamy osoby, która:

 • posiada silną chęć bycia najlepszym w swoim fachu
 • lubi tworzyć i zna się na angażowaniu widowni w social media
 • rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce zagadnienia psychologii sprzedaży i marketingu
 • ma głowę pełną pomysłów, które później przekłada na realizowane projekty
 • jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje,
 • posiada umiejętność nieszablonowego myślenia,
 • lubi wychodzić z własną inicjatywą,
 • z marszu potrafi proponować kreatywne rozwiązania,
 • lubi i potrafi nawiązywać kontakt z innymi oraz współpracować w grupie,
 • posiada swoje zdanie, które asertywnie komunikuje Klientom oraz współpracownikom
 • potrafi jednocześnie realizować wiele zadań i projektów
 • posiada umiejętność zarządzania swoim czasem i zadaniami,
 • jest otwarta na nową wiedzę oraz zadania,
 • chce się rozwijać i poszerzać swoje horyzonty zawodowe.

Wymagania:

 • przynajmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu profili social media
 • umiejętność posługiwania się managerem reklam fb
 • znajomość narzędzi graficznych do tworzenia infografik i obróbki zdjęć
 • umiejętność montażu prostych wideo
 • umiejętność pisania artykułów merytorycznych, które łatwo się czyta
 • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows 10 / Microsoft 365
 • umiejętność pracy w oparciu o deadline’y
 • kreatywny umysł
 • silna chęć bycia najlepszym w swoim fachu
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość w realizowaniu powierzonych zadań oraz samodzielne planowanie swoich działań

Mile widziane:

 • umiejętność posługiwania się profesjonalnym aparatem
 • umiejętność operowania kamerami
 • wiedza w zakresie pozycjonowania

W zamian oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub własnej działalności,
 • objęcie ubezpieczeniem grupowym na koszt Pracodawcy,
 • pakiet medyczny PZU na koszt Pracodawcy,
 • pracę z ekspertami w swoim fachu,
 • pracę w nowoczesnym biurowcu z młodymi i kreatywnymi ludźmi, którzy nigdy się nie nudzą,
 • zatrudnienie w firmie, w której jeszcze bardziej rozwiniesz swoje umiejętności i poszerzysz swoje horyzonty,
 • pracę polegającą na tworzeniu twórczych, nieszablonowych treści,
 • decyzyjność w zakresie realizowanych zadań,
 • wyjazdy na szkolenia i konferencje branżowe.

Miejsce pracy: Lublin, ul. Rzemieślnicza 10, 1 piętro.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego i przykładowych profili i tekstów, które są Twoim dziełem na adres rekrutacja@inbmarketing.pl

Bardzo docenimy nagrania wideo lub infografiki w których zaprezentujesz swoją kandydaturę.

Prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY W INB MARKETING SP. Z O.O.

 

Administrator Danych Osobowych        

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest INB Marketing Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 10, 20-716 Lublin.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@pcat.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, na stanowisko Kreatywny Webmaster / Programista

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 litera b RODO. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 litera a RODO, to jest zgoda, która może być odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz dostawcy usług IT.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane zgromadzone na potrzeby procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, wówczas Państwa dane przechowywane będą przez okres wskazany w  klauzuli zgody.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku kiedy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
w pozostałym zakresie ich wskazanie jest dobrowolne.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, że INB Marketing Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.