Profesus


Centrum kompetencji społecznych, medialnych i twórczych PROFESUS jest prowadzone przez dr Aleksandrę Lato, psycholog pracującą z osobami dorosłymi oraz z dziećmi.
W ramach współpracy wykonaliśmy stronę internetową, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż kursów i szkoleń.
Stworzyliśmy również wiele nietypowych materiałów graficznych. Naszym głównym zadaniem było zaprojektowanie pudełka oraz kart do gry „Dr RefleksJA”. Opracowaliśmy także wizualną część innych materiałów szkoleniowych.

Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio
Michał Janiszek, CEO

Głęboko wierzę, że nasza współpraca będzie źródłem obustronnych korzyści. Jestem również przekonany, że będzie ona naszym wspólnym ogromnym sukcesem otwierającym drzwi do wieloletniej współpracy, tak jak ma to miejsce w przypadku innych naszych Klientów z którymi współpracujemy od początku istnienia naszej firmy, czyli od 2011 roku.

Do każdej współpracy podchodzimy na partnerskich warunkach, więc jeśli w trakcie realizacji projektów występują nieprzewidziane okoliczności, to rozwiązujemy je elastycznie.

Michał Janiszek

Zwykły gość od niezwykłego marketingu, CEO