Wprowadzanie produktu na rynek – oferta w przygotowaniu